· ژوئیه, 2013

مقالات درباره روسیه از ژوئیه, 2013

دیدگاه روس ها در مورد “انقلاب مردمی” مصری ها

روس ها همانند دیگر اعتراضات و ناآرامی های منطقه، اتفاقات اخیر مصر را نیز به دقت دنبال می کنند.