· مه, 2008

مقالات درباره روسیه از مه, 2008

روسیه: یورویژن

  May 31, 2008

بلاتدلی  لینکی به یک گزارش بی بی سی ، نوشته مارک مدل، در مورد مسابقه آوازخوانی یورویژن داده است. ما می توانیم 150 اظهار نظر مختلف را در مورد یورویژن که با صدرنشینی روسیه پایان یافت، بخوانیم