· نوامبر, 2007

مقالات درباره روسیه از نوامبر, 2007

روسیه: رشوه های زیمنس

رابرت امستردام می نویسد که شرکت عظیم آلمانی زیمنس به 38 نفر از مقامات روسی حدود دو میلیون یورو رشوه داده است