مقالات درباره صربستان

کوسوو: استقلال و قانون بین الملل

  March 15, 2008

اسکرپس آف مسکو در مورد مقاله ای صحبت می کند که یک متخصص روسی در مورد استقلال کوسوو نوشته است. در بخشی از این مطلب می خوانیم که کوسوو به صربستان بر نمی گردد همانطور که آبخازی به گرجستان