· مه, 2008

مقالات درباره آسیای شرقی از مه, 2008

ژاپن: تولید برنج در آفریقا

چین: ماجرای شارون استون

بحران مواد غذایی و هزینه نا امیدی

بحران ناشی از افزایش صعودی قیمت مواد غذایی همه اقشار مردم را در نقاط مختلف جهان در بر می گیرد. به نظر می رسد که افزایش قیمت مواد غذایی هر...

تایوان: شورش تبت

ویتنام: پیشرفت شگفت انگیز

تبت: کتابی در مورد حقایق

میانمار: آیا کمک به دست آسیب دیدگان میرسد

میانمار: رسانه ها در اسارت دولت

سنگاپور: کمک به میانمار

میانمار: انتظارات غیر واقعی