· ژانویه, 2008

مقالات درباره آسیای شرقی از ژانویه, 2008

ژاپن:حق رای

ژاپن: عکس های از عروس های جهان

چین: فقیران به دانشگاه نمی روند

اویوان لام می گوید که فقط ده درصد از دانشجویان دانشگاههای چین از خانواده های فقیر هستند. بلاگر می گوید دولت باید سوبسید بیشتری برای کاهش هزینه ثبت نام به...