· آوریل, 2008

مقالات درباره آسیای شرقی از آوریل, 2008

ژاپن: تظاهرات صلح آمیز

  April 27, 2008

موسکان عکس هایی را از تظاهرات صلح آمیز اعتراضی که در ناگانو در ژاپن بر علیه بازی های المپیک در چین برگزار شده است به چاپ رسیده است

تبت: روشنفکران دستگیر شده

  April 24, 2008

وسر در مورد شش روشنفکر تبتی می نویسد که در 31 مارس و اول آوریل در کوینگ های دستگیر شدند. بلاگر می گوید آنها معلم نویسسنده هنرمند و خواننده بودند

چین: زندان برای یک بلاگر

  April 13, 2008

زنگ جینیان در نامه ای که ترجمه آن در صداهای جهانی منتشر شده مدارکی را که علیه شوهرش در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته زیر سوال برده است . شوهر وی به جرم فعالیت های مربوط به وبلاگ نویسی به سه سال ونیم زندان محکوم شد