مقالات درباره سنگاپور

پوستر کمپین سنگاپور که می‌خواهد مردم احساس گناه در برابر مصرف گوشت کنند

‘"چرا یکی‌ را دوست داشت و دیگری را خورد"، این موضوع کمپین پوستری است که انجمن گیاه خواران سنگاپور برای ترویج گیاه‌خواری شروع کردند. این پوسترها یک حیوان اهلی خانگی...

سنگاپور: کمک به میانمار

شهروندان میانمار ساکن سنگاپور نخستین محموله کمکی خود را برای قربانیان طوفان نرگس به میانمار ارسال کردند