· ژوئن, 2012

مقالات درباره عربستان سعودی از ژوئن, 2012

عربستان سعودی: «زندانی هایمان را آزاد کنید، یا دادگاهشان را تشکیل دهید!»

  June 8, 2012

انواده های بازداشت شدگان سیاسی در عربستان سعودی تظاهراتی در داخل دو مرکز خرید در ریاض، پایتخت، برگزار کردند، و خواستار آزادی بستگان خود از دولت و یا قرار دادن آنها را در محاکمه شدند. صدها نفر در سعودی بدون اتهام یا دادگاه در حبس به سر می برند.