· مارس, 2014

مقالات درباره عربستان سعودی از مارس, 2014

سفر اوباما به عربستان در ییلاق صحرایی پادشاه

  March 31, 2014

رئیس جمهور اوباما، امروز با پادشاه عبدالله، پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد هرچند درباره حقوق بشر صجبتی به میان نیامد. هم‌چنین مردم عربستان سعودی از روزنامه‌نگار مریکایی برای گزارش توییتریش از ییلاق صحرایی پادشاه تشکر کردند.