· ژوئیه, 2008

مقالات درباره عربستان سعودی از ژوئیه, 2008

عربستان سعودی:کتک زدن زن عملی شاعرانه است

  July 18, 2008

تام گارا از قاهره، پایتخت مصر، فیلم سخنرانی یک روحانی را از عربستان سعودی منتشر کرده است. در این سخنرانی این روحانی در مورد چگونگی کتک زنان برای ادب کردن آنها می نویسد. وی می گوید کتک زدن زنان عملی شاعرانه است. بلاگر می گوید در واقع کسی بدتر از...