مقالات درباره کوبا از آوریل, 2008

Cuba

  April 30, 2008

بلاگری به نام فرزند انقلاب از تصمیم رائول کاسترو برای لغو حکم اعدام در کوبا می نویسد. تمامی احکام اعدام به سی سال زندان تقلیل یافته است