مقالات درباره کوبا از مارس, 2008

کوبا: محدودیت های کافه های اینترنتی

پوترو سالواخه از محدودیت های کافه های اینترنت د ر کوبا می نویسد: کسی حق ندارد از سی دی و فلش و یا هر چیزی که امکان ضبط اطلاعات را...