مقالات درباره کوبا از سپتامبر, 2007

کوبا:دانشجویان امریکایی در هاوانا

ایندیودوالتی 1977 می گوید که جای تاسف است که بسیاری از مردم کشور ثروتمندی مانند آمریکا بیمه بهداشتی ندارند. وی سپس به مقاله ای در بی بی سی اشاره می کند...