مقالات درباره کوبا از ژوئیه, 2007

کوبا:آینده ای روشن برای همجنس گرایان؟

در بلاگ گی روفین  می خوانیم  (انگلیسی) که کشور کوبا در حال تصویب قانونی است تا زوج های همجنس گرا به توانند با یکدیگر به صورت قانونی ازدواج کنند و بچه به فرزندی...