مقالات درباره کوبا از ژانویه, 2008

کوبا:قرادادهای تجاری با ونزوئلا

کوبن تریانگل می نویسد که قراردادهای تجاری بین کوبا و ونزوئلا بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون دلار می شود و شامل 76 پروژه است