· اوت, 2007

مقالات درباره کره ی جنوبی از اوت, 2007

کره جنوبی: ما را گروگان بگیرید

بلاگری به نام “یک کره آزاد” می نویسد احتمالا دولت کره جنوبی حاضر شده است مبلغ هنگفتی به طالبان برای آزادی شهروندان به گروگان گرفته کره ای بپردازد. بلاگر می...

کره جنوبی:عکس یک سگ به جای عکس مائو

آر الیگن می نویسد (انگلیسی) که یک مغازه حیوانات در کره جنوبی در یک عکس تبلیغاتی عکس یک سگ را جایگزین عکس مائو رهبر سابق چین کرده است. عکس میدان معروف...