· سپتامبر, 2007

مقالات درباره کره ی جنوبی از سپتامبر, 2007

تایلند:شرایط بد پناهندگان

  September 29, 2007

بانکوک پاندیت می نویسد که پناهندگان کره شمالی در شرایط بسیار دشواری در کمپهای پناهندگی این کشور به سر می برند و گزارش ها حاکی از بد رفتاری پلیس تایلند با آنها است. پناهندگان کره شمالی خواستار پناهنده شدن به کره جنوبی هستند

ژاپن:چین کره جنوبی و ژاپن از چه کشوری می ترسند

  September 25, 2007

جیمز از ژاپن پروب می نویسد که طبق نظر سنجی گلوبال تاک 21  مردم ژاپن و کره جنوبی کشور کره شمالی را جدیترین تهدید برای امنیت کشورشان می دانند در حالی که برای چین کشور ژاپن مهمترین تهدید است