· نوامبر, 2007

مقالات درباره کره ی جنوبی از نوامبر, 2007

کره جنوبی:تظاهرات ضد جنگ

  November 22, 2007

سینا از کره جنوبی می نویسد که تظاهراتی در این کشور علیه حضور سربازان کره ای در عراق صورت گرفته است و تظاهرکنندگان خواستار خروج این نیروها هستند

کره جنوبی:دستگیری بدون دلیل

November 21, 2007

مایکل هرت می گوید وی با پلیس تماس گرفته که مرد مستی در خیابان مزاحمش می شود ولی پلیس کره وی را دستگیر کرده و بازجویی کرده است