· اوت, 2007

مقالات درباره اقتصاد و تجارت از اوت, 2007

زیمبابوه:تاجران موگابه را ستایش می کنند

چین:افزایش بهره بانکی و قیمت گوشت خوک

افغانستان:در سرمایه گذاری دقت کنید

زیمبابوه:چهار روز در انتظار اتوبوس

زیمبابوه:جهنمی باور نکردنی

کنیا: ناکامی احزاب سیاسی

زیمبابوه:دستگیری هزاران مغازه دار