· اکتبر, 2007

مقالات درباره اقتصاد و تجارت از اکتبر, 2007

قزاقستان: قزاق گیت

افغانستان: رشد صادرات

ارمنستان: کنسرت علیه فقر

زیمبابوه: گرسنگی

زیمبابوه:دویست هزار دلار زیمبابوه چقدر می ارزد