· مه, 2008

مقالات درباره اقتصاد و تجارت از مه, 2008

ژاپن: تولید برنج در آفریقا

مصر: سومین اعتصاب عمومی

بنگلادش: فقر و کشاورزی

مصر: اعتصاب علیه تورم

میانمار: آیا کمک به دست آسیب دیدگان میرسد