· آوریل, 2008

مقالات درباره اقتصاد و تجارت از آوریل, 2008

Pakistan

Barbados

Argentina

Uzbekistan

عراق: 210 شرکت اسرائیلی

زیمبابوه: یک پوند برابر با دویست میلیون دلار زیمبابوه

اوکراین: اقتصادی دچار مشکل