· سپتامبر, 2007

مقالات درباره اقتصاد و تجارت از سپتامبر, 2007

زامبیا:ده هزار ان جی او

  September 30, 2007

پازتیولی زامبین می گوید که در زامبیا ده هزار ان جی او-سازمان غیر دولتی-وجود دارد و فقط ده درصد آنها فعال هستند و بقیه منتظر دریافت پول از سازمان های جهانی هستند. بلاگر می گوید حدود پنجاه در صد از مردم این کشور بیکار هستند ولی سعی بسیاری از آنها...

زیمبابوه: برای چند بطری آب

  September 9, 2007

دنیس می نویسد (انگلیسی) تصمیم دولت برای کنترل قیمت ها موجب شده که فقط گرد و خاک بر روی قفسه های مغازه ها در زیمبابوه باقی بماند. بلاگر حتی برای خرید چند بطری آب با مشکل مواجه شده است