· ژوئن, 2008

مقالات درباره اقتصاد و تجارت از ژوئن, 2008

بنگلادش: رویارویی با افزایش سرسام آورقیمتها

  June 11, 2008

بلاگ انهرد ويسز یا “صداهای شنیده نشده” از بنگلادش، گزارشی را در سه قسمت منتشرکرده (انگلیسی) است. اين گزارش مبنی بر چگونگی واکنش مردم مناطق روستایی در برابرافزايش سرسام آور قيمتها و نيزبی تفاوتی دولت در رابطه با اين امر می باشد