· دسامبر, 2007

مقالات درباره پاکستان از دسامبر, 2007

پاکستان: تظاهرات دانشجویی

نایت تازی می نویسد که دستگیری دو دانشجود در لاهور در پاکستان اعتراض بسیاری از دانشجویان را بر انگیخته است. بلاگر می گوید که این دو دانشجو همراه با ده...