· دسامبر, 2007

مقالات درباره پاکستان از دسامبر, 2007

پاکستان: تظاهرات دانشجویی

  December 7, 2007

نایت تازی می نویسد که دستگیری دو دانشجود در لاهور در پاکستان اعتراض بسیاری از دانشجویان را بر انگیخته است. بلاگر می گوید که این دو دانشجو همراه با ده نفر از فعلان جامعه مدنی دستگیر شدند و بین هشتاد و صد نفر به اعتراض به این دستگیری ها در...