· نوامبر, 2007

مقالات درباره پاکستان از نوامبر, 2007

پاکستان: مدرک های بی ارزش

پاکستانی اسپکتیتور از وضعیت دانشگاه ها و مدارس عالی پاکستان می نویسد. بلاگر می گوید در پاکستان پر است از مکان هایی که مدرک فوق لیسانس در رشته های بازرگانی...

پاکستان: اعتراض دانشجویان

متروبلاگ از تظاهرات و اعتراض دانشجویان در پنجاب می نویسد این بار 1500 دانشجو در این اعتراض شرکت کرده بودند

پاکستان:صفحه ویژه صداهای جهانی

صداهای جهانی به دلیل وضعیت اضطراری که در پاکستان در سوم نوامبر به وجود آمده صفحه ویژه ای راه اندازی کرده است. در این صفحه  اطلاعاتی در این مورد از بلاگهای انگلیسی...