· نوامبر, 2007

مقالات درباره پاکستان از نوامبر, 2007

پاکستان: مدرک های بی ارزش

  November 23, 2007

پاکستانی اسپکتیتور از وضعیت دانشگاه ها و مدارس عالی پاکستان می نویسد. بلاگر می گوید در پاکستان پر است از مکان هایی که مدرک فوق لیسانس در رشته های بازرگانی ارتباطات و یا تکنولوژی می دهند ولی سوال این است که چند نفر آنها کار پیدا می کنند و درکشان...

پاکستان:صفحه ویژه صداهای جهانی

  November 9, 2007

صداهای جهانی به دلیل وضعیت اضطراری که در پاکستان در سوم نوامبر به وجود آمده صفحه ویژه ای راه اندازی کرده است. در این صفحه  اطلاعاتی در این مورد از بلاگهای انگلیسی زبان و سایر منابع معتبر جمع آوری و منتشر شده است. به صفحه ویژه پاکستان برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید