مقالات درباره سری‌لانکا

سریلانکا: ما تانکر آب خواستیم اما آن‌ها برایمان تانک جنگی فرستادند

گزارش شده سربازانی که در حال پراکنده کردن معترضان به آلودگی آب بودند به کلیسای سنت‌آنتونی یعنی محل پناه‌گرفتن معترضان شلیک کرده‌اند

یک نام تجاری نژادپرستانه

سریلانکا: ساعت به ساعت با طوفان نرگس

سریلانکا: بازاری برای ان جی او ها