مقالات درباره سری‌لانکا

سریلانکا: ما تانکر آب خواستیم اما آن‌ها برایمان تانک جنگی فرستادند

گزارش شده سربازانی که در حال پراکنده کردن معترضان به آلودگی آب بودند به کلیسای سنت‌آنتونی یعنی محل پناه‌گرفتن معترضان شلیک کرده‌اند

یک نام تجاری نژادپرستانه

عبدل هالیک در مورد عکس‌العمل‌های صورت گرفته نسبت به یک مارک تجاری برای خرما صحبت می‌کند که در بازار سریلانکا عرضه شده و به مثابه لقبی شناخته شده و موهن...

سریلانکا: ساعت به ساعت با طوفان نرگس

بلاگر سریلانکایی ، لیرن ایشیا ساعت به ساعت مطالب مربوط به خط سیر گرباد نرگس راجمع بندی می کند وعدم وجود یک سیستم هشدار دهنده موثر و به موقع را...

سریلانکا: بازاری برای ان جی او ها

صدایی از کلمبو لیستی از ان جی او ها را در بلاگ خود منتشر کرده و می گوید برخی از آنها حتی صد نفر هم عضو ندارند