· اوت, 2007

مقالات درباره پاکستان از اوت, 2007

پاکستان: کراچی از بدترین شهرهای جهان

August 27, 2007

بلاگری به نام تمام چیزها در مورد پاکستان می نویسد (انگلیسی) که طبق مقاله اکونومیست مجله چاپ لندن کراچی از بدترین شهرهای جهان برای زندگی کردن است و در میان 132 شهری که در مورد آنها مطالعه شده کراچی در مقام 129 قرار دارد. تهران در این جدول در رده...

پاکستان:طالبانی شدن کشور

  August 18, 2007

کو می گوید (انگلیسی) طالبانی شدن پاکستان امری ناگهانی نیست و مدتها است که جامعه به سوی طالبانی شدن پیش می رود. این بلاگر می گوید ملاها در سالهای حکومت پرویز مشرف قدرت بیشتری پیدا کرده اند و در اسلام آباد که لیبرالترین شهر پاکستان بشمار می رود دادگاهها و پلیس...

پاکستان:بی نظیر بوتو و شهوت قدرت

  August 8, 2007

پاکستانی اسپکتیتور در مورد ملاقات بی نظیر بوتو رهبر حزب مردم و ژنرال پرویز مشرف در ابوظبی می نویسد. به گفته این بلاگر بوتو همیشه در پی قدرت بوده و دمکراسی که وی از آن صحبت می کند یعنی پست نخست وزیری برای خودش. این بلاگر می افزاید شهوت قدرت...