· فوریه, 2012

مقالات درباره سوریه از فوریه, 2012

سوریه: شوک و ناباوری از قتل خبرنگاران

  February 23, 2012

شهروندان اینترنتی در رسانه های اجتماعی امروز در حین پوشش خبری کشتار روزانه در سوریه مجبور شدند قدمی عقب گذارند تا به سوگ قتل خبرنگارانی بنشینند که زندگی شان را به خطر انداختند و به سوریه سفر کردند تا به دنیا از مصیبت و رنجی که سوری ها متحمل می شوند بگویند.