· سپتامبر, 2007

مقالات درباره سوریه از سپتامبر, 2007

سوریه:زندگی دشوار خبرنگاران

  September 30, 2007

ساسا از سوریه خبر از دستگیری و جریمه شدن خبرنگاران در کشورهای اردن و مصر می دهد و از وضعیت نابسامان خبرنگاران در کشورهای عربی شکایت می کند