· آوریل, 2014

مقالات درباره سوریه از آوریل, 2014

پدر سوریه‌ای از وزارت امور خارجه انگلستان خواست پسرش را به او برگرداند.

  April 28, 2014

وائل زین مرد سوری که در انگلستان زندگی می‌کند از توئیتر برای جلب توجه عمومی در مورد پسرش بهره گرفته است. پسر پنج ساله او، معاذ، که ملیت انگلیسی داردبه مدت سه سال است که در سوریه و در حلقه محاصره گرفتار شده است.