· سپتامبر, 2007

مقالات درباره فلسطین از سپتامبر, 2007

فلسطین:مقاومت دیجیتال

  September 29, 2007

صبا می گوید که گروهی از جوانان و دست اندرکاران نیویورک به مناطق فلسطینی مسافرت کرده و برای سهیم کردن بقیه با آنچه که در فلسطین می گذرد فیلم های ویدیویی در اینترنت منتشر کرده اند