· اوت, 2007

مقالات درباره فلسطین از اوت, 2007

فلسطین:فعالان حقوق بشر در مقابل تانک

August 20, 2007

صبا بلاگر فلسطینی فیلم ویدیویی منتشر کرده که نشان می دهد چگونه فعالان حقوق بشر در مقابل تانکهای اسراییلی مانند سپر انسانی مقاومت کرده اند. آنها می خواستند از ورود این تانکها به شهر نابلوس جلوگیری کنند

فلسطین: اعتراض به آمریکا

  August 1, 2007

هیتم صباح بلاگر فلسطینی از مردم آمریکا می خواهد (انگلیسی) که به کمک ایالات متحده به اسرائیل اعتراض کنند و با نمایندگان کنگره تماس بگیرند