· اوت, 2008

مقالات درباره فلسطین از اوت, 2008

ایران: پتیشنی علیه جنگ

  August 16, 2008

صبا بلاگر فلسطینی می نویسد که حضور بی سابقه نیروها و ناوگان های آمریکایی در خلیج فارس می تواند حاکی از آن باشد که ایالات متحده می خواهد با تهران وارد جنگ شود. وی همچنین پتیشنی را منتشر کرده و از مردم خواسته تا آن را به علامت مخالفت با...