· مه, 2008

مقالات درباره بنگلادش از مه, 2008

بنگلادش: فقر و کشاورزی

بحران مواد غذایی و هزینه نا امیدی

بحران ناشی از افزایش صعودی قیمت مواد غذایی همه اقشار مردم را در نقاط مختلف جهان در بر می گیرد. به نظر می رسد که افزایش قیمت مواد غذایی هر...

ویتنام: پیشرفت شگفت انگیز