· آوریل, 2008

مقالات درباره بنگلادش از آوریل, 2008

Bangladesh

  April 30, 2008

تهمینا شفیق می نویسد که پیشرفت حقوق زنان موجب خشم گروههای اسلام گرا شده و تحت فشار آنها دولت دست به عقب نشینی زده و حقوق زنان را که در قانون اساسی از آن سخن گفته شده انکار می کند