· ژانویه, 2008

مقالات درباره آمریکای لاتین از ژانویه, 2008

شیلی:حرفه خبرنگاری

السالوادر:خبرنگاران تهدید شدند

کوبا:قرادادهای تجاری با ونزوئلا

هندوراس: ایدئولوژی و نفت

السالوادر:صلح

ایران: نامه ای به چاوز

آرژانتین:مارادونا و احمدی نژاد