· فوریه, 2008

مقالات درباره آمریکای لاتین از فوریه, 2008

اروگوئه: سیگار کشیدن ممنوع

  February 29, 2008

فردریکو برتولینی از اروگوئه می گوید دو سال است که سیگار کشیدن در مراکر عمومی ممنوع شده است. اخیرا از حدود سه هزار ساختمان بازرسی به عمل آمد و فقط هفتاد جریمه نوشته شد 

ونزوئلا: کاهش سود نفت

  February 29, 2008

اترا اگسپرسیون یا عبارتی دیگر از ونزوئلا می نویسد که در سال گذشته علیرغم افزایش قیمت نفت سود شرکت نفتی پدسوا که تحت کنترل دولت است کاهش یافته است

بولیوی: مخالف دولت کتک خورد

  February 28, 2008

ال رفجیو می نویسد که در بولیوی هواداران مولارس رئیس جمهوری چپ گرای بولیوی یکی ا زتظاهرکنندگان مخالف وی را که علیه دولت اعتراض کرده بود کتک زدند

شیلی: زنده باد آسیا

  February 23, 2008

ویو ایشیا بلاگی است که کتابخانه کنگره ملی شیلی راه اندازی کرده تا مردم را با فرهنگ آسیا آشنا کند

آرژانتین:کمپین در آغوش کشیدن

  February 23, 2008

لا اسپادا ونگادورا از آرژانتین می نویسد که بزودی کمپین در آغوش کشیدن و یا بغل کردن مجانی در این کشور نیز راه می افتد . امری لازم در جهانی پر از خشونت