· اوت, 2007

مقالات درباره آمریکای لاتین از اوت, 2007

کوبا:تجربه یک چپ اروپایی

  August 3, 2007

کیت بلاگری از بریتانیا می گوید (انگلیسی) پیش از سفر به کوبا مثل چپ های غربی فکر می کردم که ” اگر چه همه چیز در کوبا قابل دفاع نیست ولی تقصیر کار اصلی آمریکا است.” پس از اقامت یک ماهه در این کشور نظرم عوض شد. وی می گوید اگر چه...