السالوادر:خبرنگاران تهدید شدند

تیم موت از السالوادر می نویسد که خبرنگاران کادنا می گنته تهدید به مرگ شده اند. این رادیو معمولا به شدت از دولت السالوارد انتقاد می کند

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.