· آوریل, 2008

مقالات درباره کامبودیا از آوریل, 2008

کامبوج : صادرکننده برنج

  April 27, 2008

ایم سوختی می نویسد که کامبوج در چند سال آینده می تواند مبدل به بزرگترین صادرکننده برنج در جهان شود