مقالات درباره زیمبابوه از دسامبر, 2007

زیمبابوه:یان اسمیت رهبر سابق سفیدپوست در گذشت

موزامبیک پارا تودوس می گوید که یان اسمیت رهبر سابق و سفیدپوست زیمبابوه-رودزیا- در سن 88 سالکی درگذشت. بلاگر می گوید وی از قهرمانانی بود که علیه هیتلر و نازیسم جنگید...