· سپتامبر, 2007

مقالات درباره زیمبابوه از سپتامبر, 2007

زیمبابوه: برای چند بطری آب

  September 9, 2007

دنیس می نویسد (انگلیسی) تصمیم دولت برای کنترل قیمت ها موجب شده که فقط گرد و خاک بر روی قفسه های مغازه ها در زیمبابوه باقی بماند. بلاگر حتی برای خرید چند بطری آب با مشکل مواجه شده است