مقالات درباره آنگولا

آنگولا: تبعیض جنسی

یک  برزیلی به نام مونینا دو آنگولا (یعنی دختر آنگولا به پرتغالی) در بلاگش از دو حادثه تجاوز که برای زنان برزیلی در لواندا اتفاق افتاده، یاد می کند. اونسبت...

آنگولا: فیلمی در مورد پایان استعمار

کارلوس پریرا فیلم ویدویی را منتشر کرده که نشان می هد که آنگولایی های سفید پوست و نوادگان پرتغالی هایی که آنگولا را مستعمره کرده بودند در حال ترک این کشور...

آنگولا: مکانی مجازی برای بحث

آنگولا هاریا فرومی راه اندازی کرده که خوانندگان بلاگ می توانند پیام خود را در آنجا منتشر کنند و یا در مورد موضوعی با یکدیگر بحث کنند