مقالات درباره غنا

غنا: انتخابات و بلاگ ها

ایتان زاکرمان از بنیادگذاران صداهای جهانی در وبلاگ خود لینکی به غنا: انتخابات 2008 داده است. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور آفریقا از طریق بلاگ ها و...