مقالات درباره زیمبابوه از اوت, 2007

زیمبابوه:تاجران موگابه را ستایش می کنند

  August 31, 2007

کوباتان (انگلیسی) می نویسد که تاجران و کاسبان زیمبابوه که به شدت از سیاست های موگابه و دولت زیمبابوه آسیب دید ه ا ند همچنان تملق وی را می گویند و او را ستایش می کنند. بلاگر می گوید دیدار اخیر موگابه با تاجران کشور همراه با کف زدن ها...

زیمبابوه:استعمار در انتظار

  August 24, 2007

کودو از بلاگ آگورا وکز(فرانسوی) مینویسد که حتی اگر هم موگابه کنارگیری کند مسایل زیمبابوه حل نمی شود و کشورهای غربی می خواهند حکومت دست نشانده ای در این کشور بر سر کار بیاورند. وی می گوید دلایل زیادی وجود دارد که چرا کشورهای آفریقایی هنوز از موگابه حمایت می...

زیمبابوه:صداهای جهانی فیلتر شد

  August 20, 2007

ماشا می گوید دولت زیمبابوه لیست چهل سایت را که به تازگی در لیست سیاه قرار گرفته و فیلتر شده اند اعلام کرده است. از جمله این سایتها صداهای جهانی هاروارد است که به گفته دولت زیمبابوه صداهای جهانی علیه مبارزه این کشور علیه آنگلو ساکسونها تبلیغات می کند

زیمبابوه:جهنمی باور نکردنی

زوت سیمز می گوید (انگلیسی) خیابان های پایتخت زیمباوه خلوت است و مغازه ها تعطیل. بلاگر می گوید از ماه گذشته شرایط سخت زندگی در این کشور مبدل به شرایط غیر قابل تحمل شده است. کسانی که خارج از کشور هستند نمی توانند بفهمند مردم زیمبابوه در چه وضعی هستند....