· اکتبر, 2007

مقالات درباره زیمبابوه از اکتبر, 2007

زیمبابوه: گرسنگی

  October 16, 2007

دزیمبیا می نویسد که وضعیت غذایی در زیمبابوه به شدت وخیم است و اکثر دو میلیون نفر از ساکنان پایتخت روزی فقط یک وعده غذا می خورند