· ژوئیه, 2007

مقالات درباره ترکیه از ژوئیه, 2007

ترکیه:خداحافظی با دیکتاتوری نظامی

  July 26, 2007

پزشک تونسی (فرانسه) در مورد پیروزی حزب اسلام گرا توسعه و عدالت در انتخابات اخیر ترکیه می نویسد :خداحافظ دیکتاتورهای نظامی سکولار و سلام بر ترکیه دمکراتیک و شاید “اروپایی” درآینده ای نزدیک