· اوت, 2007

مقالات درباره ترکیه از اوت, 2007

ترکیه:حجاب همسر رئیس جمهور

  August 30, 2007

فیاد یک بلاگر فلسطینی می نویسد که همسر با حجاب عبدالله گل موجب خشم برخی از سکولارهای تندروی ترکیه شده است. جالب این است که در کشوری که در مراکز عمومی حجاب ممنوع است در داخل کاخ ریاست جمهوری همسر رئیس جمهور با حجاب اسلامی راه می رود